نوشته‌ها

نوین ترین خدمات

نوین ترین خدمات صندوق نسوز آکا

طبيعي است كه براي خريد گاو صندوق ، كالايي كه بيشترين ارتباط را با امنيت سرما يه هاي  شما دارد بايد  نكات ريز ودرشت فراواني را مد نظر قرار داد. در اين مقاله برآن شديم كه اصلي ترين فاكتور در خريد گاوصندوق و تاثير مهم  اين عامل بر امنيت گاو صندوق را متذكر شويم.
وزن گاو صندوق از فاكتور هاي مهمي است كه بايد بدان دقت شود.از آنجا كه اين مورد نقش اساسي در عدم جابه جايي گاو صندوق دارد شركت صندوق نسوز آركا توصيه ميكند كه در ابتدا  به خريد گاو صندوقي با وزن بالااقدم فرماييد سپس صندوق ها چه با ابعاد كوچك و چه بزرگ همگي با تجهيزات خاص به زمين نصب شود تا هر گونه خطر جابه جايي گاو صندوق مرتفع شود.سارقين در بيشتر موارد به دليل ذيغ وقت به دنبال بردن گاو صندوق از محل سرقت به مكاني ديگر هستند تا با آسودگي خاطر اقدام به بازگشايي نمايند لذا يك گاوصندوق فوق ايمن بايد از نظر وزني خيلي سنگين باشد.
چنان چه با رعايت مورد بالا باز هم گاوصندوق مورد سرقت قرار گرفت چه كنيم؟ براي حل اين مشكل در ابتدا صندوق را مجهز به سيستم هوشيار ميكنيم كه چنانچه درب صندوق تحت هر شرايطي باز شد به تلفن همراه مشتري پيامكي با متن اين كه (درب گاو صندوق شما در اين لحظه باز شد) ارسال ميشود لذا مشتري ظرف زمان كوتاهي ميتواند از سرقت گاو صندوق مطلع شود و تدابير لازم را براي توقف اين سرقت انجام دهد.
حال اگر سارق اقدام به خروج گاوصندوق از محل كرد چه كنيم؟در هنگام خريد علاوه بر نصب سيستم هوشيار ميتوان JPS نيز بر روي گاو صندوق نصب كرد كه به محض خروج گاو صندوق از محل ميتوان توسط مكان ياب آن را مورد پيگيري قرار داد.
هم اكنون نصب سيستم هوشيار همراه با مكان ياب از نوين ترين خدمات مربوط به حوزه ايمني ميباشد كه در انحصار صندوق نسوز آركاست.
نويسنده :خانم زيبندي مسول کنترل کيفي